1. แพลน
  2. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  3. การยืนยัน
  4. ขอบคุณ