ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท วีเลิฟว๊อตเชส จำกัด (“วีเลิฟว๊อตเชส”) คือผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ของ “วีเลิฟว๊อตเชส” สำหรับนาฬิกาคุณภาพ  “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของแพลตฟอร์ม” ต่อไปนี้ใช้กับการใช้งานแพลตฟอร์มฟรี ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มทั่วไปสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ในเวอร์ชันปัจจุบันได้ที่ https://vlovewatches.com/ , https://vlovewatches.co.th ได้ตลอดระยะเวลาของข้อตกลง

สัญญาพันธกรณี

การลงทะเบียนออนไลน์ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการทำสัญญากับ วีเลิฟว๊อตเชส สมาชิกผู้ขายจะได้รับแจ้งทางอีเมลของการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงสมาชิกทั่วไปจะยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้ต้องเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนโดยคลิกที่ลิงค์เปิดใช้งาน สมาชิกผู้ขายจะไม่เปิดใช้งานจนกว่าจะเปิดใช้งานโดย วีเลิฟว๊อตเชส ข้อตกลงผู้เยี่ยมชมจะมีผลเมื่อเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้โดย วีเลิฟว๊อตเชส เท่านั้น

การลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้ และข้อมูลผู้ใช้

 1. สมาชิกผู้ขายต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อนุญาตให้ลงทะเบียนได้
 2. การลงทะเบียนสมาชิกต้องใช้ที่อยู่อีเมลปัจจุบันและรหัสผ่านในการลงทะเบียน ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านยังทำหน้าที่เป็นการเข้าสู่รายละเอียดของระบบ และสามารถสร้างลงทะเบียนสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวโดยใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน ที่อยู่อีเมลยังใช้สำหรับการสื่อสารกับ วีเลิฟว๊อตเชส และจำเป็นสำหรับการติดต่อกันที่เกี่ยวข้องตามสัญญาระหว่าง วีเลิฟว๊อตเชส กับสมาชิก
 3. รหัสผ่านเป็นความลับและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้มีความปลอดภัย ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแจ้ง วีเลิฟว๊อตเชส ทันทีหากมีสัญญาณว่าบัญชีผู้ใช้ถูกใช้โดยบุคคลที่สาม
 4. บัญชีผู้ใช้เป็นส่วนตัว ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก วีเลิฟว๊อตเชส ในการโอนโปรไฟล์ไปยังบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนโดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตน
 5. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเป็นหลัก

การใช้แพลตฟอร์ม

 1. วีเลิฟว๊อตเชส มีฟังก์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผู้ขาย ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการค้นหาข้อเสนอ และการจัดการบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนยังสามารถเพลิดเพลินกับการสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้ให้บริการ 
 2. วีเลิฟว๊อตเชส อาจเปลี่ยนแปลงการใช้แพลตฟอร์ม หรือฟังก์ชันแต่ละรายการ หรือขอบเขตที่ฟังก์ชันแต่ละรายการสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ได้
 3. การลงทะเบียนผู้ชายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาระผูกพันของผู้ใช้ทั่วไป

ผู้ใช้ต้องละเว้นจากกิจกรรมใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของแพลตฟอร์มและ/หรือใช้งานมากเกินไป ซึ่งรวมถึง:

 1. การใช้ซอฟต์แวร์ สคริปต์ หรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม
 2. การอ่าน การบล็อก การเขียนทับ การแก้ไข การคัดลอกข้อมูลและ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จำเป็นสำหรับการใช้แพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม
 3. การแจกจ่ายและ/หรือการแสดงเนื้อหาใด ๆ จากแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก วีเลิฟว๊อตเชส

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อเสนอเชิงพาณิชย์บนแพลตฟอร์มโดยใช้แบบฟอร์มการค้นหาที่ วีเลิฟว๊อตเชส ให้ไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้รูปแบบการค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นหาอัตโนมัติเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลของ วีเลิฟว๊อตเชส เมื่อค้นหาข้อเสนอ

ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับหรือทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ผ่านคำค้นหาหรือการใช้แพลตฟอร์มอาจไม่ถูกนำมาใช้ทั้งหมดบางส่วนหรือเป็นสารสกัด

 1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบสื่อใด ๆ และ / หรือ
 2. เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ของข้อมูลหรือเพื่อให้ข้อมูลและ/หรือ
 3. สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อส่งข้อความใด ๆ ที่มีเนื้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้รับ (โดยเฉพาะสแปม)

ผู้ใช้จะต้องแจ้ง วีเลิฟว๊อตเชส โดยไม่ชักช้าหากมีการหยุดชะงักใด ๆ เกิดขึ้นขณะใช้แพลตฟอร์มหรือฟังก์ชั่นของมัน เช่นเดียวกัน หากผู้ใช้พบว่าข้อเสนอเชิงพาณิชย์หรือเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สามละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างชัดเจน

ระยะเวลาของสัญญา การยกเลิก การปิดกั้น

 1. ข้อตกลงผู้เยี่ยมชมมีระยะเวลาไม่แน่นอนและสามารถยุติได้โดยมีผลทันทีเมื่อใดก็ได้
 2. สิทธิของคู่สัญญาในการยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาด้วยการบอกเลิกอย่างพิเศษด้วยเหตุผลที่ดียังคงไม่ได้รับผลกระทบ สาเหตุที่ดีสำหรับ วีเลิฟว๊อตเชส ในการยุติข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบคือหากผู้ใช้ละเมิดหน้าที่ของตนตามที่ระบุไว้
 3. ในกรณีที่มีเหตุอันดีที่อนุญาตให้มีการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ วีเลิฟว๊อตเชส อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้แทนการยกเลิก วีเลิฟว๊อตเชส อาจบล็อกการเข้าถึงหากผู้ใช้ไม่ได้ใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
 4. การยกเลิกจะส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนได้
 5. การยุติโดย วีเลิฟว๊อตเชส จะถือว่าถูกต้อง เหนือสิ่งอื่นใด หากผู้ใช้ได้รับแจ้งอย่างถูกต้องตามที่อยู่อีเมลที่เขา/เธอได้ให้ไว้ การยกเลิกโดยผู้ใช้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพื่อลบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

การรับประกันและความรับผิด

 1. วีเลิฟว๊อตเชส มุ่งมั่นที่จะจัดหาและใช้งานแพลตฟอร์มที่ไม่ก่อกวนและทนทาน สิ่งนี้ถูกจำกัดโดยธรรมชาติสำหรับบริการที่ วีเลิฟว๊อตเชส มีอิทธิพล อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รับทราบว่าความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มแบบเต็มและไม่สะดุดนั้นไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิค วีเลิฟว๊อตเชส มีอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน ชั่วคราวหรือระยะยาว เนื่องจากงานบำรุงรักษา การพิจารณาความจุ และเนื่องจากเหตุการณ์อื่น ๆ นอกอำนาจของ วีเลิฟว๊อตเชส
 2. วีเลิฟว๊อตเชส ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาและข้อเสนอทางการค้าที่โพสต์บนแพลตฟอร์มล่วงหน้าเป็นหลัก ดังนั้น วีเลิฟว๊อตเชส จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลและข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่โพสต์บนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ใช้บังคับ และ/หรือสมบูรณ์ ไม่มีการอ้างสิทธิ์ว่าเนื้อหาและข้อเสนอเชิงพาณิชย์ตามที่โพสต์นั้นปราศจากข้อบกพร่อง
 3. วีเลิฟว๊อตเชส จะไม่รับผิดในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันโดยประมาทตามปกติ ซึ่งไม่ใช่ภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญ ซึ่งการปฏิบัติตามครั้งแรกจะทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและการปฏิบัติตามที่ผู้ใช้อาจต้องพึ่งพาเป็นประจำ
 4. ความรับผิดไม่ได้รับการยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตสำหรับความประมาทเลินเล่อหน้าที่ตามปกติซึ่งส่งผลต่อความพร้อมของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม
 5. ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ในกรณีของความเสียหายที่เกิดจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะพันธมิตร วีเลิฟว๊อตเชส ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอื่นๆ บุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ วีเลิฟว๊อตเชส ความรับผิดสำหรับความเสียหายทางอ้อมและความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องคือ – ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 
 6. ความรับผิดของ วีเลิฟว๊อตเชส สำหรับเจตนาร้าย ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การบาดเจ็บส่วนบุคคล และตามกฎข้อบังคับทางกฎหมายยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดความรับผิดข้างต้น

สิทธิในการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. ผู้ใช้จะต้องถือ วีเลิฟว๊อตเชส และพนักงานและ/หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทั้งหมดในกรณีที่การเรียกร้องถูกยืนยันเนื่องจากการละเมิดกฎหมายโดยเจตนาหรือที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ แพลตฟอร์มหรือบริการของ วีเลิฟว๊อตเชส โดยผู้ใช้
 2. ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแก่ วีเลิฟว๊อตเชส ที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ค่าใช้จ่ายที่ชำระคืนได้จะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการป้องกันทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่ง วีเลิฟว๊อตเชส จะต้องรับผิดชอบเพื่อปกป้องตัวเองจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ วีเลิฟว๊อตเชส จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบโดยไม่ชักช้าถึงมาตรการป้องกันทางกฎหมายที่จะดำเนินการ

บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

 1. หากบทบัญญัติหนึ่งข้อหรือมากกว่าของข้อกำหนดในสัญญามีหรือไม่มีผลบังคับใช้ จะต้องไม่กระทบต่อการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ
 2. กฎหมายของประเทศไทยนีมีผลบังคับใช้
 3. วีเลิฟว๊อตเชส จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในรูปแบบลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องส่งหรือแจ้งข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเวอร์ชันใหม่ของข้อกำหนดทั้งหมด จะเพียงพอที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการแก้ไขและให้ลิงก์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ใช้ไม่คัดค้านการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันหลังจากได้รับแจ้ง ให้ถือว่าการแก้ไขนั้นได้รับการยอมรับ วีเลิฟว๊อตเชส จะต้องอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงนี้ในการแจ้งการแก้ไข
 4. วีเลิฟว๊อตเชส มีสิทธิ์โอนข้อตกลงผู้เยี่ยมชมนี้ รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมทั้งหมดพร้อมสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมด ไปยังบริษัทที่ตนเลือก ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ถูกโอนไปยังบริษัทอื่น ผู้ใช้จะมีสิทธิ์พิเศษในการยกเลิก ซึ่งจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับจากวันที่แจ้งโดย วีเลิฟว๊อตเชส ในการแจ้งเตือนนี้ วีเลิฟว๊อตเชส จะอ้างถึงความสำคัญของการกระทำของผู้ใช้แยกต่างหาก
 5. เขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลทางกฎหมายในขอบเขตที่ผู้ใช้เป็นผู้ค้า