เมนู ปิด

ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

 • นาฬิการะบบระบบจับเวลา Rolex 3000, 3035, 3055, 3130, 3131, 3132, 3135, 3136, 3155, 3156, 3165, 3175, 3180, 3185, 3186, 3187, 3195, 3235, 3255, 3285 จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา Rolex 3000, 3035, 3055, 3130, 3131, 3132, 3135, 3136, 3155, 3156, 3165, 3175, 3180, 3185, 3186, 3187, 3195, 3235, 3255, 3285 ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา Rolex 3000, 3035, 3055, 3130, 3131, 3132, 3135, 3136, 3155, 3156, 3165, 3175, 3180, 3185, 3186, 3187, 3195, 3235, 3255, 3285

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)

 • นาฬิการะบบออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 4R35, 4R36, 4R37, 4R38, 4R39 จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 4R35, 4R36, 4R37, 4R38, 4R39 ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีต เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 4R35, 4R36, 4R37, 4R38, 4R39

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)

 • นาฬิการะบบออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 7S26, 7S36 จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 7S26, 7S36 ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีต เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 7S26, 7S36

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)

 • นาฬิการะบบระบบจับเวลา Rolex Daytona จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา Rolex Daytona ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา Rolex Daytona

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)

 • นาฬิการะบบระบบจับเวลา ETA/Valjoux 7750 จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา ETA/Valjoux 7750 ทั่วไป ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา ETA/Valjoux 7750

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)

 • นาฬิการะบบระบบจับเวลา Seiko 6138,6139, Citizen 8110 จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลาทั่วไป ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบจับเวลา Seiko 6138,6139, Citizen  8110 เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ…

 • นาฬิกาไขลานโบราณทั่วไป เป็นงานที่ต้องเวลาค่อนข้างมาก ในกรณีที่หาอะไหล่ทดแทนไม่ได้หรือจำเป็นต้องสร้างงานใหม่เพื่อนำมาใช้ทดแทนอะไหล่ที่ชำรุดหรือสึกหล่อ โดยเฉพาะนาฬิกาที่มีอายุเกิน 80 ขึ้นไป การขอใช้บริการในส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งไฟล์รูปเครื่องเข้ามาเพื่อพิจรณาและให้คำปรึกษาก่อนส่งซ่อมที่ VLOVEWATCHES

  คุณสามารถคลิ๊กส่งไฟล์ได้ที่นี่

  [contact-form-7 id="1221" title="วินเทจโบราณ"]

  หลังจากที่ได้รับการยืนยันจาก VLOVEWATCHES คุณสามารถจัดส่งนาฬิกาไขลานโบราณของคุณมายังสำนักงานตามที่อยู่ที่เราแจ้งคุณทราบทางอีเมลหรือาทงเฟสบุคแมสเซ็นเจอร์

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนาฬิกาไขลานโบราณทั่วไป ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SWISS

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)
 • นาฬิกาวินเทจโอเมก้ารหัสเบอร์ 5,6,7  จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันวินเทจโอเมก้ารหัสเบอร์ 5,6,7 เจเปน ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน OMEGA

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • รหัสเครื่อง 5xx,6xx,7xx
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)
 • นาฬิการะบบออโตเมติก ETA 2801-2, 2804-2, 2824-2, 2824-2 No Date, 2825-2, 2826-2, 2834-2, 2836-2, 2892 Flyback, 2892-2054, 2892-A2, 2893-1, 2893-2, 2893-3, 2894-2, 2895-1, 2895-2, 2896, 2897 จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโต ETA 2801-2, 2804-2, 2824-2, 2824-2 No Date, 2825-2, 2826-2, 2834-2, 2836-2, 2892 Flyback, 2892-2054, 2892-A2, 2893-1, 2893-2, 2893-3, 2894-2, 2895-1, 2895-2, 2896, 2897 ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีพ เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก ETA 2801-2, 2804-2, 2824-2, 2824-2 No Date, 2825-2, 2826-2, 2834-2, 2836-2, 2892 Flyback, 2892-2054, 2892-A2, 2893-1, 2893-2, 2893-3, 2894-2, 2895-1, 2895-2, 2896, 2897

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)

 • นาฬิการะบบออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 6R15, 6R15A, 6R15B, 6R15C, 6R15D จำเป็นต้องมีการเช็คดูแลอย่างดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิการุ่นเก่าๆ จักรอะไหล่ต่างๆมีความสำคัญมากหากมีอาการใช้งานผิดประเภทก็อาจจะสร้างความเสียหาย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงกว่าปกติ การตรวจเช็คนาฬิกาเรือนโปรดควรทำการเช็คทุกๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย

  งานบริการล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 6R15, 6R15A, 6R15B, 6R15C, 6R15D ที่ VLOVEWATCHES จะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบรรจงปราณีต เพื่อไม่ให้เกิดจุดด่างพร่อยหรือเกิดความเสียหายให้กับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณ

  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

  ล้างเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออโตเมติก/ไขลาน SEIKO 6R15

  • เปิดฝาหลังด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานป้องกันการเกิดความเสียหายทั้งตัวเรือนและฝาหลัง
  • ถอดรื้อตรวจเช็คเฟื่องจักรต่างๆเพื่อยืนยันการใช้งานปกติ
  • นำอะไหล่และจัการทุกชิ้นเข้าสู่ขบวนการล้างเครื่องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ประกอบตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันจักรตามเบอร์ที่ถูกต้อง
  • เทสระบบการทำงานและเช็คเวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
  • เช็ค/เปลี่ยนซีลฝาหลังและเม็ดมะยม
  • เช็คระบบกันน้ำแบบสองขั้นตอน
  • เทสระบบขั้นก่อนสุดท้ายก่อนส่งไปยังลูกค้า

  ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เลือกสั่งซื้อบริการที่คุณต้องตามแพคเก็จ
  2. รับเลขรหัสคิวบริการ
  3. ส่งนาฬิกามาตามที่อยู่ที่เรากำหนดให้ในพิกัดที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดทั่วประเทศ
  4. จัดการเซอร์วิสและนัดหมายเวลาเสร็จสมบูรณ์
  5. ส่งนาฬิกาคืนผู้ขอใช้บริการ (เก็บเงินปลายทาง)

  หมายเหตุ* แพคเก็จล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจักร ราคายังไม่รวมค่าอะไหล่เพิ่มเติมกรณีอะไหล่ชิ้นนั้นไม่สามารถซ่อมได้ (ฟรีค่าแรง)