เมนู ปิด

ซ่อมงานพิเศษ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

  • นาฬิกาโบราณส่วนใหญ่ เมื่อเกิดอาการไม่เดินก็มักจะเกิดจากการทำหล่นหรือกระแทกกับของแข็ง หรือค่ำตายหงายเดิน ตะแครงหยุด นั้นมาจากสาเหตุที่อะไหล่บางตัวไม่สมบูรณ์ และการสร้างอะไหล่ใหม่ค่อนข้างใช้เวลานาน รายละเอียดทุกขั้นตอนต้องตรงตามสเปค เรามั่นใจว่านาฬิกาเรือนโปรดของคุณจะกลับมาใช้งานได้ดังเดิม สงวนสิทธิ์รับซ่อมสร้างงานใหม่ แกนสายใยดัดวงล้อปรับแต่งสายใยบางประเภท

  • นาฬิกาที่มีพลายน้ำส่องสว่างยามค่ำคืน เมื่อใช้ไปนานวันเข้าความสว่างก็จะเริ่มเจือจางลง มาทำให้หน้าปัดนาฬิกาเรือนโปรดของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกลับการเสริมหล่อด้วยการลงพลายน้ำใหม่ จากช่างมากประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างที่จะหายทำได้ยากขึ้น