นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

รับประกันความพึ่งพอใจ

เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หากคุณได้รับสินค้าไม่ตรงปก ไม่ตรงตามรายละเอียด คุณสามารถร้องเรียนมายังทีมงานของเราเพื้อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้สำเร็จ จะด้วยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดถึงเรื่องขนาด หรืออื่นๆ 

คืนเต็มจำนวน สินค้าไม่ตรงปก สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด (ร้องเรียนมายัง ทีมงาน VLOVEWATCHES Facebook หรือ LINE ภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รับสินค้า และสินค้าจะต้องยังไม่ถูกเปิดหรือแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต)

เงื่อนไขการขอคืนเงิน

สินค้าประเภทนาฬิกาเป็นสินค้าที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน โดยเฉพาะนาฬิกาวินเทจที่มีอายุมากยิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อไหร่ที่ลูกค้าประสบกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับไม่ตรงปก ตามรายละเอียดที่แจ้งเอาไว้เช่น ขนาดของตัวเรือนไม่ถูกต้อง สินค้าเป็นของปลอม หรือสินค้าใช้งานไม่ได้ ฯล ลูกค้าสามารถเปิดข้อพิพาทเพื่อขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  1. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามรายละเอียดที่แจ้งเอาไว้ หากไม่ตรงตามรายละเอียดกรุณาแจ้งทีมงานเพื่อประสานงานในการขอคืนสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังได้รับสินค้า (แนะนำก่อนที่จะเปิดกล่องสินค้ารบกวนถ่ายคลิ๊ปไว้กรณีเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ง่าย)
  2. ทดสอบระบบการทำงานทุกฟังค์ชันว่าปกติใช้งานได้ตามที่แจ้งไว้หรือไม่
  3. ส่งสินค้าคืนให้กับผู้ขายเพื่อตรวจสอบก่อนคืนเงิน (สินค้าต้องอยู่ในคงเดิมเหมือนตอนที่รับสินค้าครั้งแรก หากตรวจสอบแล้วพบว่านาฬิกามีการเปิดเครื่องและแก้ไขมาแล้ว จะถือว่าเสียสิทธิ์ในการคืนเงินทันที)
  4. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากผู้ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะปรับสถานะสินค้าเป็น Refund และลูกค้ารอรับเงินกลับภายใน 7 วัน ขึ้นอยู่ที่หลักการของแต่ละสถาบันการเงิน หากเกินกำหนดแล้วยังไม่ได้รับเงินคืนกรุณาติดต่อทีมงาน VLOVEWATCHES

*การขอคืนเงินสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ลูกค้าถูกหักค่าธรรมเนียม 300 บาทต่อรายการ